Imię: Stefan Nazwisko: Wajnstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stefan
  • Wajnstein
  • Zam. Waliców 14, urzędnik, grupowy II Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 713,, AAN-27,, s.15]