Imię: Chaim Nazwisko: Sucholicki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chaim
  • Sucholicki
  • Zam. Dzika 22, subiekt, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 628]