Imię: Kazimierz Nazwisko: Rozensztat

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kazimierz
  • Rozensztat
  • Podobwodowy w rezerwie SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 586,, AAN-27,, s.4]