Imię: Nieznane Nazwisko: Ropke

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ropke
  • Zam. Elaktoralna 11, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 567,, AAN-27,, s.22]