Imię: Jenny Nazwisko: Raismann

  • TAK
  • Kobieta
  • Jenny
  • Raismann
  • Zam. Biała 2 m 7. Pracuje w składnicy pocztowej. Na jej nazwisko została otwarta kawiarnia na rogu Białej i Elektoralnej.-maj41

  • poczta, mieszkaniowe
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 543v]