Imię: Aleksander Nazwisko: Owczyński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aleksander
  • Owczyński
  • Kupiec. Komisarz SP. -kwiec.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 507]