Imię: Grzegorz Nazwisko: Munwes

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Grzegorz
  • Munwes
  • Nauczyciel, sekcyjny SP -kwiec.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 482]