Po powstaniu warszawskim Władysław Smólski wzn...

  • NIE
  • Po powstaniu warszawskim Władysław Smólski wznowił swoją działalność na linii Milanówek – Leśna Podkowa, udzielając pomocy wielkiej liczbie osób, w tym m.in. Żydom.

  • 1944-10-00
  • pomoc
  • poza Warszawą
  • Pomoc Żydom po stronie aryjskiej.
    Spisano – 8 stycznia 1946 roku.
    Oryginał, mnp. 1 s., 210 x 295 mm., język polski.
    b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
    ul. Tłomackie 3/5
    00-090 Warszawa
    tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
    <a href=\"mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl\">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
    <a href=\"http://www.jewishinstitute.org.pl\">www.jewishinstitute.org.pl</a>

  • 1
  • Powiązani ludzie:

    • Smólski Władysław

      z zawodu literat; od lipca 1942 roku niósł pomoc ukrywającej się po aryjskiej stronie Żydom m.in. wyszukiwał dla nic...