Kiedy znaleźli się pod ziemią, Kazik i towarzy...

  • TAK
  • Kiedy znaleźli się pod ziemią, Kazik i towarzyszący mu Rysiek, młody Żyd z PPR, zmuszali swojego przewodnika do dalszego marszu, raz za pomocą wódki, innym razem grożąc rewolwerem. Kiedy dotarli do getta, Polak został przy włazie. Rysiek go pilnował, a dobrze znający getto Kazik wyszedł w nocy w poszukiwaniu towarzyszy. Błądził na próżno, aż spotkał Żydów, którzy powiedzieli mu, że niedawno do kanału weszła grupa bojowców. Nikogo nie znalazł. W drodze powrotnej spotkał towarzyszy wysłanych przez bojowców z Franciszkańskiej 22.

  • 1943-05-08
  • 1943-05-08
  • powstanie w getcie
  • społeczne
  • działacze, konspiracja, Polacy, strona aryjska, wyjście z getta
  • Wspomnienia Cywii Lubetkin, jednej z najwybitniejszych postaci żydowskiego ruchu oporu i powstania w getcie warszawskim, to zapis jej relacji z okresu okupacji. Po przyjeździe po wojnie do Palestyny, chcac by pamięć o wydarzeniach, w których brała udział, nie zaginęła, opowiadała na spotkaniach w kibucach o tym, jak zagłada przebiegała i co ludzie z jej środowiska czynili, by się jej - bez szans na zwycięstwo - przeciwstawić. Opis samego powstania w getcie jest główną i najbardziej wstrząsającą częścią wspomnień. Uznawane są powszechnie za jedno z najważniejszych źródeł do historii powstania. Ukazały się wcześniej w językach hebrajskim, żydowskim, angielskim i rosyjskim.

  • 136
  • Powiązani ludzie: