Imię: Ajzyk Nazwisko: Klajner

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ajzyk
  • Klajner
  • Zam. Muranowska 31, handlowiec, urzędnik 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 345]