Imię: Nieznane Nazwisko: Jochwed

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jochwed
  • Zam. Chłodna 38, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop. 41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 301,, AAN-27,, s.22]