Z organizacją Stefana Mikołajewskiego współpra...

 • NIE
 • Z organizacją Stefana Mikołajewskiego współpracowała Feliksa Piotrowska, żona sekretarza parafii na Nowym Mieście, która dostarczała wykazy zmarłych i potrzebne druki kościelne, tj.: czyste metryki urodzenia, świadectwa zawarcia małżeństwa itp., co było potrzebne do wyrabiania dowodów osobistych, sporządzania aktów urodzenia i małżeństwa.

 • 1940-10-00
 • 1943-05-00
 • w getcie
 • pomoc
 • z papierami aryjskimi
 • Działalność konspiracyjna w Dyrekcji Tramwajów i Autobusów Miejskich w Warszawie w latach 1939-44. Pomoc Żydom.
  Strona 1-2 zaświadczenie z ŻIH o okazywaniu pomocy podczas okupacji hitlerowskiej prześladowanym Żydom przez Stefana Mikołajewskiego.
  Spisano 17 lutego 1965 roku.
  Oryginał, rkp. 2 s. + mnp. 22 s., 210 x 295 mm., jęz. polski.
  b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"http://www.jewishinstitute.org.pl\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 9
 • Powiązani ludzie:

  • Mikołajewski Stefan

   pseudonim „Orsza”, zamieszkały w Warszawie, ul. Walecznych 7 m 19; kapitan rezerwy WP; uczestnik ruchu oporu w Warsz...

  • Piotrowska Feliksa

   żona sekretarza parafii na Nowym Mieście, współpracowała ze Stefanem Mikołajewskim - dostarczała wykazy zmarłych i p...