Chajkina z 5-letnią córką po otrzymaniu odpowi...

 • NIE
 • Chajkina z 5-letnią córką po otrzymaniu odpowiednich dokumentów Stefan Mikołajewski skierował do Międzyrzecza, do kierownika stacji kolejowej – Czesława Wardaka.

 • 1941-00-00
 • po utworzeniu getta
 • w getcie
 • pomoc
 • dzieci, pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji, z papierami aryjskimi
 • Działalność konspiracyjna w Dyrekcji Tramwajów i Autobusów Miejskich w Warszawie w latach 1939-44. Pomoc Żydom.
  Strona 1-2 zaświadczenie z ŻIH o okazywaniu pomocy podczas okupacji hitlerowskiej prześladowanym Żydom przez Stefana Mikołajewskiego.
  Spisano 17 lutego 1965 roku.
  Oryginał, rkp. 2 s. + mnp. 22 s., 210 x 295 mm., jęz. polski.
  b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"http://www.jewishinstitute.org.pl\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 8
 • Powiązani ludzie:

  • Mikołajewski Stefan

   pseudonim „Orsza”, zamieszkały w Warszawie, ul. Walecznych 7 m 19; kapitan rezerwy WP; uczestnik ruchu oporu w Warsz...

  • Chajkin Nieznane

   inżynier z 5-letnią córką, któremu Stefan Mikołajewski dostarczył dokumenty aryjskie i dopasował odpowiednio meldunk...

  • Wardak Czesław

   kierownik stacji kolejowej w Międzyrzeczu; znajomy Stefana Mikołajewskiego; ukrywał u siebie Żydów; w 1943 roku zost...

  Powiązane miejsca:

  • Nieznana

   Stefan Mikołajewski skierował tam - do kierownika stacji kolejowej Czesława Wardaka - Chajkina z 5-letnią córką.