Imię: Marek Nazwisko: Herman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Marek
  • Herman
  • Maturzysta. Sekcyjny SP.-maj41

  • policja żydowska, młodzież
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 265]