Imię: Beniamin Nazwisko: Ginercman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Beniamin
  • Ginercman
  • Zatrudniony w Sicherheitdienst.-sierp. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 196]