Imię: Eliasz Nazwisko: Cukier

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Eliasz
 • Cukier
 • Z Warszawy
 • Żyd
 • Zam. Sienna 57. Administrator. Sekcyjny II rejonu SP. -lip. 41

 • w getcie
 • administracyjne
 • policja żydowska
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [s., 93,, AAN-27,, s.15]