Imię: Benedykt Nazwisko: Brabander

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Benedykt
  • Brabander
  • Technik radiowy, zam. Ogrodowa 47, grupowy II Rejonu SP -lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 62,, AAN-27,, s.15]