Imię: Henryk Nazwisko: Angielczyk

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Angielczyk
  • Zam. Leszno 67. Grupowy II Rejonu SP. -lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 17,, AAN-27,, s.15]