Imię: Jadwiga Nazwisko: Łeszeżanka

  • TAK
  • Kobieta
  • Jadwiga
  • Łeszeżanka
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Pracownica Miejskiego Wydziału Opieki Społecznej. Współpracowała z p. Salą. Pomagała uciekającym z getta Żydom. Ułatwiła wyjście z getta Zofii Szymańskiej -- I akcja.

  • Polacy
  • Relacja Adolfa Bermana „Ci, co ratowali” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej" (brak szczegółowych informacji).

  • s. 65