Jeden z sierocińców w getcie mieścił się przy...

 • TAK
 • Jeden z sierocińców w getcie mieścił się przy ul. Wolność. Prowadził go Janusz Korczak.

 • 1942-08-00
 • w getcie
 • społeczne
 • działacze, sierocińce
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 56
 • Autor sie myli.; Korczak prowadzil sierociniec przy Siennej. Przy wolność znajdowal sie inny sierociniec

 • Powiązani ludzie:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  • Korczak Janusz

   Pedagog, wychowawca, lekarz. Przed wojną prowadził znany w W-wie Dom Dziecka. W getcie prowadził również dom Diecla...

  Powiązane miejsca: