Prawdziwą przyczyną, dla której Niemcy obarczy...

 • NIE
 • Prawdziwą przyczyną, dla której Niemcy obarczyli winą za Katyń Sowietów, były ich przegrane na froncie wschodnim. Zaczęli straszyć całą Europę, w tym Polaków, zalewem bolszewizmu. Poza tym dążyli do pogłębienia rozdźwięku między Sowietami a polskim rządem w Londynie - i udało im się doprowadzić do zerwania stosunków dyplomatycznych. Ponadto, ponieważ zbiegło to się z likwidacją getta warszawskiego, więc wmawiano Polakom, że to Żydzi z NKWD zamordowali oficerów polskich, a likwidacja getta to zemsta za tamten mord. Do zmyślonych rosyjskich nazwisk komisarzy dodawano żydowskie imiona.

 • 1943-04-19
 • 1943-05-16
 • powstanie w getcie
 • działania Niemców
 • antysemityzm
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 75-76
 • Powiązani ludzie:

  • Rudnicki Henryk

   Kierownik jednego z szopów powstałych w czasie I akcji w getcie warszawskim. Uciekł z getta w styczniu 1943 roku i u...

  Powiązane miejsca:

  • Skorupki 4

   mieszkanie Wandy Kosobudzkiej, w którym ukrywali się Łazarz Menes i doktor Paszyńskiz rodziną w okresie od sierpnia...