Policja żydowska zrobiła kordon, przez który p...

 • TAK
 • Policja żydowska zrobiła kordon, przez który przepuszczono 600 osób z "kartkami na życie". Mieli oni być odprowadzeni do szopu.

 • 1943-04-00
 • 1943-04-19
 • wysiedlenie
 • administracyjne
 • policja żydowska, selekcja, szopy
 • Jerzy Pfefer
  ur. 1926
  s. Abrahama i Rozalii

  Moja ucieczka z Majdanka

  Podczas powstania w getcie warszawskim autor z rodziną ukrywał się w schronie przy ul. Franciszkańskiej, po wykryciu schronu zostali wywiezieni do Lublina. Selekcja w obozie na Majdanku. Warunki życia w obozie, znęcanie się nad więźniami, sylwetki więźniów funkcyjnych. Autora skierowano do pracy w kuchni.
  Retrospekcja - wspomnienie o żonie i synu, zamordowanych na Majdanku. Opis wielkiej akcji likwidacyjnej z 1942 roku.
  W czerwcu 1943 r. autor uciekł z placówki znajdującej się poza obozem i wrócił do Warszawy. Pobyt w kryjówkach w Warszawie.
  Rozważania o szkodliwości sporów religijnych, o wyższości ustroju komunistycznego. Skargi na Polaków przywłaszczających sobie mienie żydowskie.

  Autor przekazał kopię pamiętnika Żydowskiej Komisji Historycznej w Łodzi w 1945 roku.

 • 27
 • Powiązani ludzie:

  • Pfefer Abraham

   Ojciec Jerzego Pfefera. Ma 56 lat. Ma dwójkę dzieci ze swoją kolejną żoną- macochą Jerzego. Umiera w komorze gazowej...

  • Pfefer Nieznane

   Macocha Jerzego Pfefera, żona jego ojca. Podczas pierwszej akcji przebywa w szpitalu na Lesznie z powodu wymaganej o...

  • Pfefer Ignacy

   Syn Jerzego Pfefera. Miał piękne, niebieskie oczy, delikatnie wykrojone, purpurowe usta. Razem z matką został zagazo...

  • Pfefer Jerzy

   Autor dziennika Podczas powstania w getcie warszawskim autor z rodziną ukrywał się w schronie przy ul. Franciszkańsk...

  • Pfefer Lutka

   żona Jerzego Pfefera, matka jego dziecka. Pochodziła z Rosji, urodziła się w Nowogrodzie. Kobieta była ładna, towarz...

  Powiązane miejsca:

  • Plac Parysowski

   Znajduje się na nim Jerzy Pfefer wraz z rodziną podczas pierwszej akcji. Podstępem udaje im się opuścić plac.