Niemcy trzymali wymęczone, wygłodzone kobiety...

  • NIE
  • Niemcy trzymali wymęczone, wygłodzone kobiety z dziećmi na polu od 6:00- 12:00.

  • 1943-04-00
  • 1943-05-00
  • działania Niemców
  • dzieci, poza Warszawą
  • Jerzy Pfefer
    ur. 1926
    s. Abrahama i Rozalii

    Moja ucieczka z Majdanka

    Podczas powstania w getcie warszawskim autor z rodziną ukrywał się w schronie przy ul. Franciszkańskiej, po wykryciu schronu zostali wywiezieni do Lublina. Selekcja w obozie na Majdanku. Warunki życia w obozie, znęcanie się nad więźniami, sylwetki więźniów funkcyjnych. Autora skierowano do pracy w kuchni.
    Retrospekcja - wspomnienie o żonie i synu, zamordowanych na Majdanku. Opis wielkiej akcji likwidacyjnej z 1942 roku.
    W czerwcu 1943 r. autor uciekł z placówki znajdującej się poza obozem i wrócił do Warszawy. Pobyt w kryjówkach w Warszawie.
    Rozważania o szkodliwości sporów religijnych, o wyższości ustroju komunistycznego. Skargi na Polaków przywłaszczających sobie mienie żydowskie.

    Autor przekazał kopię pamiętnika Żydowskiej Komisji Historycznej w Łodzi w 1945 roku

  • 23
  • Powiązani ludzie:

    • Pfefer Ignacy

      Syn Jerzego Pfefera. Miał piękne, niebieskie oczy, delikatnie wykrojone, purpurowe usta. Razem z matką został zagazo...

    • Pfefer Lutka

      żona Jerzego Pfefera, matka jego dziecka. Pochodziła z Rosji, urodziła się w Nowogrodzie. Kobieta była ładna, towarz...

    Powiązane miejsca: