Imię: Tadeusz Nazwisko: Żeromski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Tadeusz
  • Żeromski
  • Szereszewscy oddali mu na przechowanie sumak

  • Polacy
  • 10