= 8.07.42 [u Auerswalda] Poruszyłem sprawę dzi...

 • TAK
 • = 8.07.42 [u Auerswalda] Poruszyłem sprawę dzieci ulicy. Nadmieniłem, że - o ile podpisze zarządzenie, na którego podstawie zajęci będą płacili podatek za to, że do pracy przymusowej, mając inne zajęcie, nie będą pociągani - znajdę fundusz na odbudowę zniszczonych domów. W ten sposób stworzy się pomieszczenie dla 5000 dzieci co najmniej. Inne rozwiązanie sprawy: utworzenie poza dzielnicą kilku eksterytorialnych domów, w których dzieci w domach poprawczych będą umieszczone. A[uerswald] odrzekł, że nie może jeszcze wydać obwieszczenia. Na zapytanie, jakie są po temu powody, nadmienił, że stoi to w związku z zapotrzebowaniem robotników na wschodzie. Obrady dotyczące tej sprawy są w toku.

 • 1942-07-08
 • 1942-07-08
 • w getcie
 • administracyjne
 • dzieci, Judenrat, Niemcy, obozy, opieka, strona aryjska
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 297
 • świadomość Zagłady

 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...