= 6.04.42 u Auerswalda z Gepnerem i Sztolcmane...

 • TAK
 • = 6.04.42 u Auerswalda z Gepnerem i Sztolcmanem. Poruszył stosunki gospodarcze w dzielnicy. Zaproponowałem, aby urządzić agenturę w dzielnicy aryjskiej, w której żydowscy rzemieślnicy mieliby kontakt z odbiorcami polskimi. A[uerswald] zaproponował kramy nalewkowskie na to.

 • 1942-04-06
 • 1942-04-06
 • w getcie
 • gospodarcze
 • handel, Judenrat, Polacy, rzemieślnicy, strona aryjska, Żydzi
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 263
 • Powiązani ludzie:

  • Gepner Abraham

   Znany warszawski kupiec, przemysłowiec, członek prezydium Centrali Związku Kupców, działacz Gminy, radny miejski, fi...

  • Sztolcman Abraham

   inżynier; członek Rady. Przed wojną sekretarz Związku Kupców Żydowskich w Warszawie.

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  Powiązane miejsca:

  • Nalewki

   13.03.42 - polecenie remontu kramów nalewkowskich, gdzie ma być umieszczona Zollgfahundungsstelle [śledcza ekspozytu...