= 3.06.42 Auerswald oświadczył, że małe ilości...

 • TAK
 • = 3.06.42 Auerswald oświadczył, że małe ilości kartofli ludność będzie mogła sprowadzić. Zaproponowałem, by Z[akład] Z[aopatrywania] traktować jako Werkküche [stołówka robotnicza] w sensie obwieszczenia gub. Fischera. Mógłby wtedy zakupywać w Landwirtschaftliche Zentrale [w centrali rolniczej] produkty dla ludności.

 • 1942-06-03
 • 1942-06-03
 • w getcie
 • administracyjne, gospodarcze
 • gospodarka, Judenrat, Niemcy
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 286
 • Zakład Zaopatrywania

 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych