Zapowiedź zmiany granic getta: = 11.07.41 - [A...

 • TAK
 • Zapowiedź zmiany granic getta: = 11.07.41 - [Auerswald] Zapowiedział zmianę granic ghetta. Skieruje list o stosunki ludnościowe w poszczególnych blokach. Nie radzi bać się, że właśnie te bloki odpadną. Zapowiedział budowę baraków dla rozszerzenia ghetta. Zapytał, czy mamy cieśli.

 • 1941-07-11
 • 1941-07-11
 • w getcie
 • administracyjne
 • Judenrat, Niemcy, ulica
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 199
 • granice

 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych