Skoszarowano po stronie aryjskiej Żydów zatrud...

  • TAK
  • Skoszarowano po stronie aryjskiej Żydów zatrudnionych w Ostbahn

  • 1943-04-01
  • 1943-04-14
  • w getcie
  • administracyjne
  • mieszkaniowe, placówki, strona aryjska
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • 2