Opowiadano o wypadku gdy Blescher i Rizienscho...

 • TAK
 • Opowiadano o wypadku gdy Blescher i Rizienschopf stchórzyli przed Żydem, który usiłował bronić się nożem - było to w piwnicy czy stajni, gdzie odbywał się ubój bydła. Z dwóch obecnych tam rzeźników jednego zastrzelili, drugi rzucił się z nożem na Niemców a oni uciekli

 • luty-marzec 43
 • luty-marzec 43
 • w getcie
 • działania Niemców
 • Niemcy, opór zbrojny, rzemieślnicy
 • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • [15]
 • drukowane w Pamiętniki z getta warsz

 • Powiązani ludzie:

  • Blescher Nieznane

   przesłuchiwał na Befehlstelle aresztowanych Polaków za szmugiel, handel itp, roztrzeliwał Żydów. Wraz z Rizienschopf...

  • Rizienschopf Nieznane

   przesłuchiwał zatrzymanych Polaków w getcie na Befehlstelle, oprawca, wraz z Blescherem byli postrachem całego getta.