Bezpośrednio przed akcją Szeryński był osadzon...

 • TAK
 • Bezpośrednio przed akcją Szeryński był osadzony na Pawiaku za przechowywanie futer u oficera policji polskiej. Chodziło widocznie o większą ilość futer, bo sam Szeryński, jak i Czerniakow, po przymusowym oddaniu futer przez wszystkich żydów swoje legalnie nosili. Mówiono, że Brandtowi Szeryński zawdzięczał nagłe zwolnienie pierwszego dnia akcji. Mieszkał w bloku policyjnym

 • 1942-07-22
 • przed 22 lipca 42
 • w getcie, wysiedlenie
 • administracyjne
 • mieszkaniowe, Niemcy, policja żydowska
 • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • [9,10]
 • fragment drukowany w "Pamięniki z getta warszawskiego"

 • Powiązani ludzie:

  • Szeryński Józef

   kierownik SP, płk. Przed I akcją osadzony na Pawiaku pod zarzutem przechowywania futer u oficera policji polskiej, z...