Imię: Maria Nazwisko: Goryłówna

  • TAK
  • Kobieta
  • Maria
  • Goryłówna
  • Mucha
  • rzeźbiarka i ceramiczka, u niej na Waszyngtona zatrzymuje się Leonia Nadelman z matką po wyjściu z getta, mieszkają tam ok.3 miesiące i w czasie powstania warsz razem z ojcem. Maria ukrywa też małą dziewczynkę żydowską, prawdopodobnie sierotę, za jej utrzymanie nikt nie płacił

  • Polacy
  • najbliższa przyjaciółka Leonii Nadelman

  • 99,106