Żydów z dystryktu warszawskiego wysiedla się d...

  • TAK
  • Żydów z dystryktu warszawskiego wysiedla się do getta

  • wiosna 41
  • wiosna 41
  • w getcie
  • administracyjne, działania Niemców
  • uchodźcy
  • 26