Zastanawialiśmy się poważnie nad ewentualności...

 • TAK
 • Zastanawialiśmy się poważnie nad ewentualnością opuszczenia getta dopiero gdy rozpoczęła się akcja wysiedleńcza. Ale wówczas troska o bieżące ratowanie przed niebezpieczeństwem przesłaniała rozważania o ucieczce. Zdawaliśmy sobie sprawę z trudności związanych z wyjściem z getta rodziców, gdyż ze względu na wiek nie mogli włączyć się do kolumn robotników idących do pracy poza getto

 • wysiedlenie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • atmosfera, placówki, próby ratunku, wyjście z getta, życie prywatne
 • 22
 • Powiązani ludzie:

  • Chaskielewicz Stefan

   matura w Gimnazujm Zgromadzenia Kupców w Warszawie, studia wyższe w Belgii, kurs techiki fotografii graficznej w Wie...

  • Chaskielewicz ojciec Nieznane

   przed wojną był szefem przedstawicielstwa na Polskę i Gdańsk belgijskich zakładów przemysłu fotochemicznego GEVAERT,...

  • Chaskielewicz Nieznane

   matka autora, 7 września 42 Stefan wpisał matkę nielegalnie na listę piekarzy i tak uratował ją przed wywiezieniem,...