Do Bermanów przychodzi Cukierman, Lubetkin i E...

 • NIE
 • Do Bermanów przychodzi Cukierman, Lubetkin i Edelman, wszyscy obszarpani i dziwnie ubrani - Edelman w wojskowej czapce i za długim na niego gumowym płaszczu, Cukierman - bosy, z obwiązaną głową w niemieckiej pelerynie ochronnej, Lubetkin z czołem i szyją w plastrach i opatrunkach. Goście przespali siś i ogolili. Potem zjedli kurę (przyniesioną przez Grynberga z Marymontu) z makaronem.

 • 1944-08-29
 • 1944-08-29
 • powstanie warszawskie
 • konspiracja, życie prywatne/życie codzienne
 • konspiracja żydowska
 • 59, 62
 • Powiązani ludzie:

  • Temkin - Bermanowa Barbara

   Autorka "Dziennika z podziemia". Wykształcenie na poziomie średnim i podstawowym zdobyła dzięki pomocy sta...

  • Cukierman Icchak

   Działacz Droru. jeden z przywódców konspiracji getta warszawskiego, redaktor prasy podziemnej, współzałożyciel ŻOB-u...

  • Edelman Marek

   Jeden z przywódców powstania w getcie. Działacz Bundu, członek kierownictwa ŻOB-u, w Powstaniu Wr[arszawski walczył...

  • Lubetkin Cywia

   Działaczka Droru i he´Chaluc. Podczas wojny działała w konspiracji getta warszawskiego, podzcas powstania w getcie -...

  • Berman Adolf

   Mąż autorki. Absolwent gimnazjum Michała Kreczmara, studiował psychologię, historię i filozofię. Jeden z pionierów p...

  • Grynberg Rita

   Żona Zygmunta Grynberga.

  • Grynberg Zygmunt

   Lekarz warszawski. Spowinowacony z rodziną Jakuba Bermana. Ukrywał się na Marymoncie. Napisał pracę o Treblince, któ...

  Powiązane miejsca: