Odczyt Hirszfelda dla lekarzy urządzony przez...

  • TAK
  • Odczyt Hirszfelda dla lekarzy urządzony przez Gminę. Znaczna część obecnych zaprotestowała, gdyż Hirszfeld usunął wszystkich Żydów z Instytutu Higieny, antysemicka polityka. Kompleks niższości widocznie jest silnie rozwinięty u dra Milejkowskiego

  • połowa marca 1941
  • połowa marca 1941
  • w getcie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • antysemityzm, Judenrat, lekarze, Żydzi
  • Ringelblum Emanuel, , Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 - styczeń 1943

  • 255