= 28.05.42 Wydalony za kradzież i utrzymanie d...

 • TAK
 • = 28.05.42 Wydalony za kradzież i utrzymanie domu w stanie antysanitarnym dozorca domu Leszno 29, Izrael Płatek (zamieszkały dawniej w Niemczech) zwrócił się do komisarza A[uerswalda] z tym, że będąc Żydem Żydów nie znał, że mu się oczy otworzyły po przeczytaniu pewnego dzieła i że choć jest tylko dozorcą, może jednak wskazać sposób zarządzania nieruchomościami żydowskimi i skutecznej walki z Żydami, prowadzącej do ich całkowitego zniszczenia. Prosi o widzenie się z A[uerswaldem]. Przepustkę rzekomo otrzymał na 26 i 27 maja. Zapytany o to A[uerswald] oświadczył, że sprawa jest mu nieznana.

 • 1942-05-28
 • 1942-05-28
 • w getcie
 • społeczne
 • antysemityzm, dozorcy, kolaboracja, mieszkaniowe, Niemcy, Żydzi
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 283
 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  • Płatek Izrael

   dawniej zamieszkały w Niemczech; w getcie dozorca domu przy Leszno 29, wyrzucony na kradzież i antysanitarne warunki...

  Powiązane miejsca:

  • Leszno 29

   dozorcą jest tam Izrael Płatek, wydalony za kradzież i antysanitarne warunki, zwrócił się z kolaboracjonistycznym me...