Zmiana granic: = 26.09.41 "Wczorajsze pos...

 • TAK
 • Zmiana granic: = 26.09.41 "Wczorajsze posiedzenie w Palais Brühl skończyło się uchwałą o wyłączeniu z ghetta południowej części. O 5-ej byłem u A[uerswalda]. Zapytał, w jaki sposób mają być oddane klucze mieszkańców nieparzystej strony Siennej. Ustalono, że administratorzy mają je doręczyć komisariatom. Polecił zbadać ilość pokoi mieszkańców w poszczególnych domach, fabryk etc., tudzież mieszkańców. (...) Zapytałem Probsta, gdzie ulokować mieszkańców. Odpowiedział, że liczy na nasze organizatorskie zdolności." = 27.09.41 "Nadeszły dwa listy od Auerswalda. W jednym polecenie, aby Żydzi - zamieszkali po nieparzystej stronie Siennej łącznie z Żydami z Twardej, Sosnowej i Wielkiej na południe od Siennej - przenieśli się do 5 X 41 na północ ghetta poza ulicę Chłodną. Drugi list dotyczy statystyki małego ghetta. Przesłałem okólniki do Komitetów Domowych w powyższej sprawie i ostrzeżenie, aby nie paskowano mieszkaniami. Na mieście panika. Techn[iczno]-Bud[owlany] Wydział opracował plan rozwiązania ghetta w inny sposób. tak, aby 15 000 Żydów zamieniło mieszkania z 15 000 chrześcijan. Poza tym mosty i bramy."

 • 1941-09-26
 • 1941-09-26
 • w getcie
 • administracyjne
 • atmosfera, Judenrat, komitety domowe, mieszkaniowe, Niemcy, Polacy, ulica
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 217-218
 • granice; most

 • Powiązani ludzie:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  Powiązane miejsca:

  • Wielka

   ma być wyłączona z getta do 5.10.41