Praca poza gettem: = 30.08.41 "Prosiłem A...

 • TAK
 • Praca poza gettem: = 30.08.41 "Prosiłem Auerswalda o zezwolenie dla krawców, aby pracowali poza ghettem. Obiecał dać 10 przepustek."

 • 1941-08-30
 • 1941-08-30
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców, gospodarcze
 • Judenrat, rzemieślnicy, strona aryjska, usługi
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 212
 • przepustki

 • Powiązani ludzie:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych