Auerswald - projekty zmiany granic getta: = 22...

 • TAK
 • Auerswald - projekty zmiany granic getta: = 22.08.41 "[Auerswald] oświadczył, że aktualne jest oderwanie od ghetta południowej jego części. Radził, abym się rozejrzał za lokalem dla Gminy. Zwrócił uwagę, aby nie budować bazaru na rogu Gęsiej i Lubeckiego, bo tam chce wystawić baraki dla rozrzedzenia ludności. W sprawie południa zwróciłem uwagę na tyfus i rujnowanie egzystencji. Powiedział, że z wyższym oficerem SS objechał dziś ghetto. Doszedł do wniosku, że ghetto nieszczelnie zamknięte."

 • 1941-08-22
 • 1941-08-22
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców
 • Judenrat, Niemcy, ulica
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 207
 • granice

 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  Powiązane miejsca:

  • Gęsia

   bazar; (Auerswald poleca Czerniakowowi nie budować tam bazaru, bo zamierza wystawić tam baraki dla ludności)