Rozwiązanie Trzynastki: = 20.06.41 - O 3.30 u...

 • TAK
 • Rozwiązanie Trzynastki: = 20.06.41 - O 3.30 u Auerswalda. Oświadczył, że 13-ka ostatecznie zlikwidowana, ma przejść pod komendę Szeryńskiego. Gancwajch, o ile w Służbie Porządkowej będzie Wydział Kryminalny, będzie nim kierował.

 • 1941-06-20
 • 1941-06-20
 • w getcie
 • administracyjne
 • kolaboracja, Niemcy, policja żydowska
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 194
 • Trzynastka

 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  • Szeryński Józef Andrzej

   Żyd chrzczony, do wybuchu wojny nspektor w Komendzie Głównej Policji Państwowej. W maju 1942 aresztowany za ukrywani...

  • Gancwajch Abraham

   Publicysta, do Polski przybył z Austrii w 1936. Był rzecznikiem stworzenia w jednym z zamorskich krajów autonomiczne...