Próby uniezależnienia Zakładu Zaopatrzenia od...

 • TAK
 • Próby uniezależnienia Zakładu Zaopatrzenia od Gminy / Trensferstelle a Trzynastka: = 16.06.41 - [u Auerswalda] Przedłożyłem plan komercjalizacji Wytwórczości i Zakładu Zaopatrzenia. Równocześnie Orlean niepotrzebnie doręczył to Bischofowi, który ma niezrozumiałe dla mnie zastrzeżenia. = 17.06.41 - Dzwonił Bischof. Polecił wezwać Radę Gospodarczą na posiedzenie nie do Rady, ale w Zakładzie Zaopatrzenia. Ja mam być gościem. = 18.06.41 - Byłem u Bischofa z tym, że na posiedzeniu Rady Gospodarczej nie będę. O 3pp. zgłosił się Bischof i Rathje do Gminy. B[ischof] zapowiedział, że chciał odbyć posiedzenie na Lesznie. Skierowałem go tam. Konferencja Rady Gospodarczej trwała od 3.30 do 7-ej. Temat skomercjalizowanie Zakład Zaopatrzenia i produkcji z uniezależnieniem od Gminy.

 • 1941-06-16
 • 1941-06-18
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców, gospodarcze
 • gospodarka, Judenrat, Niemcy, ulica, urzędnicy
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 193-194
 • Zakład Zaopatrzenia; Transferstelle; Trzynastka

 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  • Bischof Max Georg

   przejął od Paflingera kierownictwo Transferstelle (maj 1941)

  Powiązane miejsca:

  • Leszno 13

   siedziba Trzynastki, noszącej oficjalną nazwę "Urząd do Walki z Lichwą i Spekulacją"; penetrowała wszystki...