Mieszka w maleńkim pokoju z mamą i dwiema sios...

  • TAK
  • Mieszka w maleńkim pokoju z mamą i dwiema siostrami; okna wychodzą na pl. Krasińskich, tuż nad wachą - obserwuje aryjską stronę - szmuglerów- dzieci - zabijanych przez Niemców, Kazio przekrada się do niej z ar. str przez sąsiedni dom

  • wiosna - lato 1941
  • w getcie
  • działania Niemców, gospodarcze, społeczne
  • dzieci, Niemcy, strona aryjska, szmugiel, śmierć
  • Gran (Grynberg), Wiera, Sztafeta oszczerców

  • 19