W szpitalu na Gęsiej znajduje się duży schron...

 • TAK
 • W szpitalu na Gęsiej znajduje się duży schron na 130 osób, schron zbudowany jest z 16 odkopanych piwnic. W każdej piwniczce jest ok. 10 osób, jest magazyn z żywnością, kuchnia, apteka, 2 ubikacje, gaz, woda, elektryczność, radio, prycze 2-osobowe. Kierownictwo schronu ma 2 pistolety. W nocy z 18 na 19 kwietnia lekarze szpitala, ostrzeżeni przez bojowców o otoczeniu getta, ukryli ok. 100 chorych w kryjówkach na piętrach. 21 kwietnia na terenie szpitala zjawił się Konrad i namawiał za pośrednictwem jednego z lekarzy do wyjazdu do Poniatowa. Wyznaczył termin do godz. 12. Wyszło ok. 20 osób, głównie tych spoza schronu. 24 kwietnia 43 szpital został podpalony.

 • powstanie w getcie
 • działania Niemców, społeczne
 • chorzy, konspiracja, kryjówka, lekarze, medycyna, medyczne, Niemcy, wysiedlenie
 • Polisiukrelacja 301-5061

 • Powiązani ludzie:

  • Brandwajn M.

   Lekarz. W końcowym okresie getta pracował w szpitalu na Gęsiej 6. Zastrzelony, gdy uciekał z płonącego szpitala na G...

  • Gitler T.

   Lekarz. Najbliższy przyjaciel dra Polisiuka. W ostatnim okresie przed powstaniem pracował w szpitalu na Gęsiej 6. Dz...

  • Chojer Nieznane

   aptekarz; ukrywał się do 11 maja 43 na terenie szpitala na Gęsiej; zginął w ruinach prawdopodobnie po 27 maja 43

  • Górwicz Nieznane

   Lekarz, kierownik ampułkarni w szpitalu Gęsia 6/8, kierownik. Przed powstaniem urządził jeden ze schronów w getcie,...

  • Stein Józef

   dyrektor Szpitala Żydowskiegowywieziony z getta w czasie powstania w kwietniu 1943r. wraz z grupą lekarzy ze szpital...

  • Braude - Hellerowa Anna

   w czasie powstania ukrywała się w bunkrze pod szpitalem na Gęsiej

  • Wortman Nieznane

   kierownik Wydziału Szpitalnictwa, na pocz. powstania ukrywał się w bunkrze pod szpitalem na Gęsiej

  • Fliderbaum Nieznane

   Intendent (kierownik gospodarczy) szpitala na Gęsiej 6. Dzień przed wybuchem powstania w getcie, ukrył się w schroni...

  • Polisiuk Nieznane

   Autor relacji 301-5061Ordynator szpitala na Gęsiej, ginekolog, na pocz. powstania ukrywał się w bunkrze pod szpitale...

  • Munwez Nieznane

   Lekarz. W końcowym okresie getta był jednym z ordynatorów szpitala na Gęsiej 6. Dzień przed wybuchem powstania w get...

  • Rochman Nieznane

   przełożona pielęgniarek w szpitalu na Gęsiej

  • Stabholz Ignacy

   inżynier, dyr. szpitala na Gęsiej, na pocz. powstania ukrywał się w bunkrze pod szpitalem

  • Remba Nieznane

   Sekretarz Gminy; na początku powstania ukrywa się z żoną w bunkrze pod szpitalem na Gęsiej;8 maja 43 jedzie z ostatn...

  • Rotenberg Nieznane

   Jeden z dyrektorów Zakładu Zaopatrzenia Pomocy Społecznej. Dzień przed wybuchem powstania w getcie, ukrył się w schr...

  • Sigelbaum Nieznane

   Żona członka Rady Narodowej w Londynie. Dzień przed wybuchem powstania w getcie, ukryła się razem z synem w schronie...

  • Bieleńki Owsiej

   Na pocz. powstania był zupełnie załamany i dobrowolnie wyszedł z kryjówki, by zgłosić się na Umschlagu

  • Tronkenheim Nieznane

   Były senator. Znalazł się, razem z rodziną, w jednym ze schronów w podziemiach szpitala na Gęsiej 6. Jego schron zos...

  • Borkowski Nieznane

   Lekarz, w ostatnim okresie getta pracował na Gęsiej 6. Od 19 kwietnia ukrywał się, razem z żoną, w schronie utworzon...

  • Fenigstein Nieznane

   Lekarz, w ostatnim okresie getta pracował na Gęsiej 6. Od 19 kwietnia ukrywał się, razem z żoną, w schronie utworzon...

  • Świeca Nieznane

   Adwokat. Dzień przed wybuchem powstania w getcie, ukrył się w schronie pod budynkiem szpitala na Gęsiej 6, przygotow...

  Powiązane miejsca:

  • Gęsia

   rejon ulic Gęsiej, Smoczej i Miłej, gdzie ukrywała się po powstaniu w getcie grupa 8 osób, m.in. Łazarz Menes, Nachm...