= 16.05.42 [u Auerswalda] mimochodem nadmienił...

 • TAK
 • = 16.05.42 [u Auerswalda] mimochodem nadmieniłem o orkiestrze Służby Porządkowej, prosząc o zezwolenie na grę na powietrzu. Chodzi mi o grę dla dzieci w planowanych ogródkach.

 • 1942-05-16
 • 1942-05-16
 • w getcie
 • administracyjne
 • dzieci, muzycy, Niemcy, opieka, policja żydowska
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 278
 • muzyka

 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...