Toni przychodzi do getta. Boi się niemieckiej,...

  • TAK
  • Toni przychodzi do getta. Boi się niemieckiej, żydowskiej i polskiej policji. Po jakimś czasie przestał przychodzić, nie wiadomo, co się z nim stało

  • po chorobie na tyfus
  • po chorobie na tyfus
  • w getcie
  • społeczne
  • Niemcy, policja polska, policja żydowska, strona aryjska
  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 42