Imię: Nieznane Nazwisko: Praszkier

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Praszkier
  • Vice-prezes na I- szą Dzielnicę w Prezydium Akcji Pomocy Przesiedleńcom (czerwiec 42r.).

  • urzędnicy
  • Prawdopodobnie komitet ŻSS.

  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  • 86, s. 1