Nieznana Brak informacji

  • NIE
  • Znajdował się tam centowski dom dziecka. Wysyłano tam sieroty z getta . W tym jak rónież w domu dziecka w Miedzyszynie znalazło dach nad głową przeszło 500 dzieci. Wszystkie zostały zamordowane podczas pierwszej akcji, większość na miejscu

  • 108