Imię: Jakub Nazwisko: Ickowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakub
  • Ickowicz
  • skreślony z SP jako stale nieobecny bez usprawiedliwienia 21 grudnia 40, ale dzień później skreślenie anulowane

  • policja żydowska
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 14,str 22,24,