Poznańska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Poznańska
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe
  • z papierami aryjskimi
  • mieszka Marynia Krall

  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 78